€100.00
100 euro voor 3 uur + 25 euro per bijkomend uur

De initiatie Up 2 aid leert jongeren van de derde graad secundair onderwijs de basis van eerste hulp.
Tijdens een initiatie van twee à drie uur leren ze:
• wat te doen bij een ongeval;
• hoe je moet handelen bij een flauwte of bij bewustzijnsverlies;
• een bloedneus of ernstige bloeding stelpen;
• hoe je een huidwonde kan verzorgen;
• hoe je iemand met een brandwonde kan helpen;
• op welke manier je het best helpt bij hoofd- en wervelletsels;
• wat te doen bij een letsel aan botten, spieren of gewrichten;
• correct te handelen bij een vergiftiging door inslikken;
• een insectensteek verzorgen.
 
Wat is het lesschema van de initiatie Up 2 aid? Welke doelstellingen moeten bereikt worden tijdens deze les? En wat zijn de eindtermen waaraan wordt gewerkt? Je vindt al deze gegevens in de infofiche eerstehulpinitiatie Up 2 aid 
 
Wie geeft deze initiatie?
Hierbij heb je keuze uit twee mogelijkheden:
• Als leerkracht kan je de initiatie makkelijk zelf begeleiden in je klas. Je kan hiervoor gebruik maken van het handboek Up 2 aid (inclusief attesten voor je leerlingen) en de bijhorende handleiding voor de initiaties van het secundair onderwijs. Deze handleiding bevat heel wat tips voor verschillende werkvormen en extra achtergrondinformatie. Koop je de handleiding? Dan vind je daarin een code waarmee je heel wat lesmateriaal kan downloaden. Geef je zelf een eerstehulpinitiatie? Laat ons dit dan uiterlijk twee weken vooraf weten via het aankondigingsformulier

• Je kan ook een lesgever van Jeugd Rode Kruis vragen om de initiatie te begeleiden in je klas of jeugdvereniging. De kostprijs van een initiatie bedraagt 100 euro voor 3 uur + 25 euro per bijkomend uur. De werkboeken (maximaal 20), attesten, lesmateriaal en vervoerskosten zijn in de prijs inbegrepen. Een initiatie aanvragen, doe je zes weken op voorhand bij de afdeling in je buurt of bij de provinciale zetel. 

Let op: de lesgevers van Jeugd Rode Kruis zijn vrijwilligers. Zij zijn niet altijd beschikbaar tijdens de schooluren. Het is daarom aan te raden om als leerkracht zelf de initiatie te geven. Een initiatie op deze manier 'bestellen' geeft daarom niet sowieso de garantie dat deze zal plaatsvinden.

Bestel hier

Aanbieder: Jeugd Rode Kruis vzw