Waarover gaat het?
Het Fonds Dominique De Graeve lanceert elk jaar een oproep die als doel heeft een initiatief te ondersteunen voor een betere verkeersveiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar, in en rond de schoolomgeving. Dit jaar richt de oproep zich tot initiatieven in de Vlaamse Gemeenschap.
Alle kleuter- en lagere scholen en de ouderverenigingen van de verschillende netwerken worden uitgenodigd om projecten in te dienen rond bovengenoemd thema. De prijs van 5000 euro gaat naar een concreet project dat in uitvoering is of al werd uitgevoerd tijdens het schooljaar 2020-2021. Een onafhankelijke jury zal de laureaat selecteren.

Timing
Een project indienen kan nog tot 25 mei 2021.

Hoe je aanvraag indienen

Oproep en selectiecriteria

Dien in