Het lessenpakket is eenvoudig in gebruik en beslaat twee à drie lesuren. Om meer data van de schoolomgeving te verzamelen kan les 1 ook aangeboden worden in de eerste en tweede graad. 

  • Les 1 – Leerlingen digitaliseren hun woon-schoolroute via het aangeboden webplatform en beantwoorden vragen over fietsveiligheid.
  • Les 2 – Leerlingen analyseren klas- en schooldata in een GIS-omgeving en maken kaarten aan.
  • Les 3 – (optioneel) Leerlingen bespreken de “Fietsbarometer” van klas en school, en doen voorstellen om de fietsveiligheid in de schoolomgeving te verhogen.

Om de Fietsbarometer te gebruiken hoeft u geen software te installeren. Via fietsbarometer.ugent.be kan u zich als leerkracht gratis registreren. Eenmaal ingelogd, kan u rekenen op een uitgewerkt lessenpakket met tutorials en ondersteuning.

Leerlingen en leerkrachten krijgen na afloop een fietsbarometer van hun klas en school te zien. Deze barometer beschrijft hoe goed hun klas en school het doet op vlak van verkeersveiligheid en actieve mobiliteit. 

Dankzij de Fietsbarometer kunnen jongeren hun stem laten horen in het mobiliteitsbeleid, en ondersteunen ze wetenschappelijk onderzoek rond actieve en duurzame mobiliteit. Aarzel dus niet, en registreer je gratis op fietsbarometer.ugent.be.