De Mobibus is vanaf dit schooljaar uitsluitend voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Wij richten ons voornamelijk op de derde graad van het buitengewoon lager onderwijs en alle leerjaren van het buitengewoon secundair onderwijs met onderwijsvormen 2 en 3.

Leerlingen uit onderwijsvorm 4 en het regulier secundair onderwijs, raden wij aan deel te nemen aan onze vernieuwde Verkeersweken.

Aanvragen

Enkel gemeentebesturen en politiezones kunnen dit unieke project voor scholen boeken via de kalender. De bus kan geboekt worden voor een hele of een halve week. Je betaalt 750 euro voor een week (exclusief woensdagen) of 400 euro voor twee dagen. Werk je bij een grote gemeente of politiezone en wil je veel scholen laten deelnemen? De bus kan maximaal 2 weken op dezelfde plek blijven staan. Ben je hiermee nog niet geholpen? Neem dan contact met ons op via mobibus@vsv.be of 015 44 32 68.

Bezoek aan de Mobibus

Een bezoek aan de Mobibus neemt een volledige voormiddag of namiddag in beslag, de verplaatsingen van en naar school meegerekend. Per sessie kunnen maximaal 15 leerlingen (ongeveer 2 klassen) de Mobibus bezoeken. De leerlingen moeten worden begeleid door twee leerkrachten en eventueel aanvullende begeleiding vanuit de school, bij voorkeur leerkrachten of ondersteuners die de leerlingen goed kennen.

Wat is er te doen?

Het bezoek begint met de verplaatsing naar de Mobibus, die op een centrale plek zal staan. Kom liefst te voet, met de fiets of het openbaar vervoer, tenzij het voor de leerlingen beter is om de verplaatsing op een andere manier te maken. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun eigen leerkrachten.

In de Mobibus kunnen de leerlingen op een praktische en ervaringsgerichte manier aan de slag met verkeerseducatie. Zij doorlopen hierbij drie modules:

  • Dode hoek
  • Gedrag en attitude in het verkeer
  • Zichtbaarheid

In iedere module blijven wij zo dicht mogelijk bij de leefwereld en ervaringen van de leerlingen zelf, om het op die manier zo aansprekend en duidelijk mogelijk te maken. We houden ook rekening met de specifieke behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld door speciale aandacht te hebben voor het wegnemen van zoveel mogelijk (onnodige) prikkels. Meer informatie over de inhoud van de bus vind je terug in de documenten onderaan deze pagina.

In het kort:

  • Een bezoek aan de Mobibus neemt een volledige voormiddag of namiddag in beslag, de verplaatsingen van en naar school meegerekend.
  • Per sessie kunnen maximaal 15 leerlingen (ongeveer 2 klassen) de Mobibus bezoeken. De leerlingen moeten worden begeleid door twee leerkrachten en eventuele aanvullende begeleiding vanuit de school. Bij voorkeur zijn dit leerkrachten of ondersteuners die de leerlingen goed kennen.
  • In de Mobibus kunnen de leerlingen op een praktische en ervaringsgerichte manier aan de slag met verkeerseducatie. We houden ook rekening met de specifieke behoeften van de doelgroep, bijvoorbeeld door speciale aandacht te hebben voor het wegnemen van zoveel mogelijk (onnodige) prikkels
  • De bus is onderverdeeld in drie modules:

- Zichtbaarheid
- Dode hoek
- Gedrag en attitude

In iedere module blijven wij zo dicht mogelijk bij de leefwereld en ervaringen van de leerlingen zelf, om het op die manier zo aansprekend en duidelijk mogelijk te maken.

  • De Mobibus kan enkel geboekt worden door gemeentebesturen of politiezones. Zij kunnen met de Mobibus een bijzonder en uniek project aanbieden aan de scholen in het Buitengewoon Onderwijs op hun grondgebied. 
  • De bus kan geboekt worden voor een hele of een halve week. Je betaalt 750 euro voor een week (exclusief woensdagen) of 400 euro voor twee dagen.