Alle scholen die zich inschrijven voor Slimme Mobiele Scholen gaan akkoord met het subsidiereglement. 

1. Vergoeding van educatieve materialen

   1.1 Wat wordt WEL vergoed aan de scholen? 

  • Enkel materialen en diensten die in de Webshop Verkeer op School van de VSV zijn opgenomen én die op een correcte manier zijn toegekend aan één bepaalde graadIn de webshop vind je bij elk product de graad/graden waar je het aan kan toekennen. 

Scholen van het BuSO hoeven geen rekening te houden met de verdeling over graden. 

 1.2 Wat wordt NIET vergoed aan de scholen? 

  • Drukkosten (bv. om het logo van de school op fluomateriaal te laten drukken). 
  • Materialen en diensten van de VSV (bv. Verkeersweken, Mobibus, Rijbewijzer in de Klas). 

Neem bij twijfel altijd contact op met de VSV. Zo vermijd je kosten die achteraf niet terugbetaald worden. 

2Verdeling subsidie – enkele concrete voorbeelden 

  • Een school kan zich per instellingsnummer één keer inschrijven voor SMS en kan voor elke graad een subsidie van maximum 200 euro ontvangen. Als de school daarnaast deelneemt aan het project Verkeer in de Klas, krijgt zij voor dit instellingsnummer één keer 100 euro extra budget, te besteden aan een graad naar keuze. 

Voorbeelden:

Je school heeft alleen een eerste graad: 

De school krijgt maximaal 200 euro subsidie en kan één keer per schooljaar 100 euro extra budget door deel te nemen aan Verkeer in de Klas.

Je school heeft alleen een tweede en een derde graad: 

De school krijgt maximaal 200 euro subsidie voor de tweede graad en maximaal 200 euro voor de derde graad. Ook hier is een eventuele overschot bij de ene graad niet overdraagbaar naar de andere graad. De school kan elk schooljaar één keer 100 euro extra budget verdienen door deel te nemen aan Verkeer in de Klas. 

Je school heeft een eerste, tweede en derde graad: 

De school krijgt voor elke graad maximaal 200 euro subsidie. Een eventueel overschot kunnen ze niet overdragen naar een andere graad. Als de school bijvoorbeeld voor 300 euro producten koopt voor de eerste graad en voor 100 euro voor de tweede graad, krijgt ze 300 euro terug: 200 euro voor de eerste graad en 100 euro voor de tweede graad. 

Neemt de school mee aan Verkeer in de Klas, dan krijgt ze 100 euro extra budget. Dat geld kan gebruikt worden om de 100 euro voor de eerste graad, die momenteel nog niet terugbetaald zou worden, terug te krijgen. Een opleiding is maar één keer per schooljaar 100 euro extra budget waard en kan maar voor één instellingsnummer ingevuld worden. 

Je school is een BuSO-school: 

Aangezien BuSO-scholen niet met graden werken, beschikken zij over maximaal 600 euro subsidie. Ook zij kunnen elk schooljaar één keer 100 euro extra budget verdienen door deel te nemen aan Verkeer in de Klas.  

De school coördineert de door de VSV gesubsidieerde projecten en verkeersinitiatieven en neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De school ontslaat de VSV van alle verantwoordelijkheid voor alles wat verband houdt met de gesubsidieerde projecten. 

3. Financieel

  • De school schiet de aankoop van de educatieve materialen voor. 
  • De VSV heeft altijd het recht om facturen te weigeren als zij daarvoor een goede argumentatie heeft (bv. ingediend na de deadline). 
  • De VSV betaalt de subsidie onder ontbindende voorwaarde van niet-betaling van de desbetreffende subsidie door de Vlaamse overheid. 
  • Bij de realisatie van de niet-ontbindende voorwaarde zijn de partijen elkaar niets verschuldigd.