De opleiding bestaat uit (minimum) twee lesmomenten:

  • Een digitaal moment van 75 min.: we ontmoeten de studenten online en maken hen wegwijs in het verkeers-educatief aanbod. We geven hen ook een groepsopdracht als voorbereiding op een later praktijkmoment. Hierbij focussen we op de vijf thema’s binnen onze leerlijn: voetgangerstraining, fietstraining, verkeerstekens en -regels, veilig en duurzaam verkeersgedrag en dode hoek.

  • Een praktijkmoment van 2 uur: we komen naar jullie hogeschool en gaan praktijkgericht met de studenten aan de slag. Groepjes studenten geven op basis van hun voorbereiding verkeersles aan elkaar, waarop wij gerichte feedback geven en bijsturen waar nodig.

  • Extra - ultieme opleiding: je hebt ook nog de mogelijkheid om een namiddag aansluitend op dit praktijkmoment te boeken. Dan gaan we samen op zoek naar een basisschool in de buurt en gaan de studenten alles wat ze geleerd hebben effectief omzetten in de praktijk met de leerlingen.

Heb je interesse? 

Contacteer ons: 015 44 65 50 - verkeeropschool@vsv.be

Gedetailleerd programmaoverzicht

Digitaal moment

Na een online verwelkoming door onze lesgever toetsen we even af wat de studenten al weten over verkeers- en mobiliteitseducatie. In een kort film duiden we de beperkingen bij jonge kinderen waarna we onze verticale leerlijn uitleggen. 

Al snel komen we tot een interactieve workshop waarbij de studenten korte, concrete vragen en opdrachten krijgen in ons online platform.

In een volgende fase worden de studenten opgesplitst in subgroepen (breakoutrooms) en krijgen één van de vijf thema’s als werkinstrument: voetgangerstraining, fietstraining, verkeerstekens en -regels, dode hoek of veilig en duurzaam verkeersgedrag. Elke subgroep gebruikt ook andere doelen, gericht naar hun gekozen graad: kleuter, eerste, tweede of derde graad.

Tijdens de sessie geeft de lesgever tips en hulpmiddelen en beantwoordt hun vragen. Zo krijgen ze onder meer een voorstelling van praktische materialen die ze kunnen gebruiken. 

Ze steken met hun groepje een kort verkeerslesje in elkaar waarmee ze verder aan de slag gaan tijdens het komende praktijkmoment op een later afgesproken datum. 

Praktijkmoment

Onze VSV-lesgevers komen naar jullie hogeschool. Ze hebben alle praktijkmaterialen bij. Het enige dat jullie moeten voorzien is een grote buitenruimte of een grote sportzaal waarin gefietst mag worden. De studenten brengen ook zoveel mogelijk hun eigen fiets mee. 

Na een korte follow up geeft elke subgroep hun praktijklesje verkeer in een toonmoment (micro-teaching). De overige studenten fungeren als leerlingen.

Elke subgroep heeft een ander thema met andere doelen, gericht naar hun gekozen graad (kleuter, eerste, tweede of derde graad). De groep die lesgeeft heeft onder meer aandacht voor het verdelen van de onderlinge taken:

  • Duiden van het verkeersthema
  • Omschrijven van de beoogde verkeersdoelen
  • Omschrijven van de opdracht in functie van leeftijdsgroep
  • Speluitleg
  • Afbakening terrein
  • Gebruik van eenvoudige materialen

Na elke sessie is er een feedbackmomentje met feedback van de groep en onze lesgever. De subgroepjes krijgen daarbij de mogelijkheid om het aangepaste lesje opnieuw te geven.

Ultieme opleiding

Wil er een basisschool, gelegen in de nabije omgeving van de hogeschool, je studenten ontvangen of naar de hogeschool komen? Dan kunnen we, samen met jou, een programma uitwerken waarbij de studenten in de namiddag aan één of meerdere klassen van één graad korte lessen geven

Alles wat ze tijdens het online voortraject en in de praktijksessie geoefend hebben, kunnen ze dan omzetten in de praktijk. 

Dé ultieme kans om de theorie te koppelen aan de praktijk!